För e-handlare

Pålitliga företag

Flera verktyg

Nöjda kunder

För e-handlare

Pålitliga företag

Flera verktyg

Nöjda kunder

GS1

Förenkla handel lokalt och globalt

Lättare att göra affärer

Gemensamma standarder

Effektivt och säkert

Identifiera produkter

Från saker till datorer

Konsumentförpackningar

Ett globalt affärsspråk

Kundbetyg

4.5/5
  • Förenkla handel lokalt och globalt
  • Lättare att göra affärer
  • Gemensamma standarder
  • Effektivt och säkert
  • Identifiera produkter
  • Från saker till datorer
  • Konsumentförpackningar
  • Ett globalt affärsspråk

Kundbetyg

4.5/5

Om GS1

GS1 verkar för att förbättra effektivitet och synlighet i värdekedjan. Tillsammans med våra användare utvecklar och sprider vi globala, branschneutrala standarder och lösningar för olika branscher. GS1 Sweden är en av 112 lokala GS1-organisationer runtom i världen. Vi är en not-for-profit organisation där eventuella vinster återinvesteras i verksamheten.

GS1 styrs av ett ”Management Board”, där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher.

GS1 Sweden följer GS1:s globala regelverk

Sex miljarder transaktioner varje dag

Med över 1,5 miljoner företagskunder i nästan 150 länder och 6 miljarder transaktioner dagligen säkerställer GS1:s standarder effektiva och säkra varu- och informationsflöden över hela världen.

En central del av världsekonomin

Företag över hela världen berörs av GS1:s standarder. Streckkoden, den mest kända av GS1:s standarder, har av brittiska BBC benämnts som ”en av de 50 saker som har skapat världsekonomin”.

Copyright © 2019 Bluri